Gedigen erfarenhet

Medarbetarna på FNCA har bred erfarenhet av informationsgivning och regelverken för aktiemarknaden. Vidare har vi genomfört och medverkat vid ett stort antal noteringar på Main Market och First North.Andreas Stigers

 • Bred erfarenhet av noteringar, noteringsprocessen, M&A transaktioner och informationsgivning
 • Remium Corporate Finance, 2015
 • KPMG Transaction Services & Capital Markets, 2008-2014
 • Nasdaq OMX Stockholm, Issuer Surveillance, 2005-2008


Torsten Örtengren

 • Erfarenhet från +150 noteringar och + 100 M&A transaktioner
 • Utbildat +6 000 styrelseledamöter och ledningspersoner i börsregleverket
 • Ackrediterad utbildare vid StyrelseAkademien
 • Partner Arkios Sweden 2013-
 • Partner Svensk FöretagsFörmedling 2009-2013
 • Head of Listing and Issuer Surveillance, Nasdaq OMX Stockholm, 2002-2009
 • Head of Execution, Danske Bank Corporate Finance, 1999-2002
 • Director, Aragon Corporate Finance, 1997-1999
  Publikationer:
  Börsrätt (3 uppl.), Studentlitteratur, augusti 2012 Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, Studentlitteratur, februari 2015


Nils Liliedahl

 • Bred erfarenhet av börs- och informationsregler samt specialistkunskaper inom periodisk finansiell rapportering
 • Nasdaq OMX Stockholm, bolags- och IFRS-övervakning, 1992-2009
 • Ordförande i juryn för ”Bästa Redovisning” 2012-