Våra kunder

Medarbetarna på FNCA har bred erfarenhet av informationsgivning och regelverken för aktiemarknaden. Vidare har vi genomfört och medverkat vid ett stort antal noteringar på Main Market och First North.