Integritetspolicy

Personuppgifter

FNCA Sweden AB, nedan nämnd som FNCA värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är FNCAs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information FNCA samlar in och hur denna används. Genom att använda tjänsterna på FNCAs hemsida, i samband med skapande av konto, användande av tjänster i inloggat läge eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

FNCA Sweden AB, 559024-4876, Box 5216, 102 45 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på vår hemsida genom cookies. De personuppgifter som FNCA behandlar är ditt namn, företagsnamn, e-postadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution. FNCA iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. FNCA kan också komma att lämna ut personuppgifter till marknadsplatsoperatör, t ex Nasdaq Stockholm AB, om så krävs enlig tillämpliga regler.

Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med skapande av konto, inloggning eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. Om hela eller delar av FNCAs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos FNCA sparas dina uppgifter framledes. Du kan när som helst begära att telefonnummer och mailadress makuleras, du som kund kontaktar då FNCAs kundservice.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Vi på FNCA Sweden AB vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag, där du får reda på vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på vår hemsida. Den kan alltså inte skickas per e-post. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta till felaktiga uppgifter.

FNCA vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till FNCA förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna FNCA korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@fnca.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. I vissa fall kan inte FNCA Sweden AB tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Länkar

FNCA kan länka till andra webbplatser som ligger utanför FNCAs kontroll, och webb-platser utanför FNCAs kontroll kan länka till hemsidan. Även om FNCA försöker säkerställa att FNCA enbart länkar till webbplatser som delar FNCAs personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är FNCA inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella hemsidan.

Cookies

På FNCAs hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Sajten.
Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

FNCA använder cookies för att förbättra vår hemsida för besökaren t.ex. genom att anpassa hemsidan efter besökarens önskemål, val och intressen, säkerställa att besökaren loggat in på hemsidan och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam och information som är relevant för dig.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos FNCA så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker vår hemsida samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av vår hemsida.

Genom att godkänna FNCAs allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda FNCAs hemsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång FNCAs hemsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Notera att om du väljer att inte acceptera cookies så kan funktionaliteten på vår hemsida komma att begränsas.

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På FNCA Sweden AB är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via info@fnca.se.