Gedigen erfarenhet

Medarbetarna på FNCA har bred erfarenhet av informationsgivning och regelverken för aktiemarknaden. Vidare har vi genomfört och medverkat vid ett stort antal noteringar på Main Market och First North.


Andreas Stigers

 • Bred erfarenhet av noteringar, noteringsprocessen, M&A transaktioner och informationsgivning
 • Partner FNCA 2015-
 • Remium Corporate Finance, 2015
 • KPMG Transaction Services & Capital Markets, 2008-2014, Specialist vid granskning av bolag inför marknadsnotering, börsrevisorns granskning och finansiell due diligence
 • Nasdaq OMX Stockholm, Issuer Surveillance, 2005-2008.

Torsten Örtengren

 • Erfarenhet från +200 noteringar och + 100 M&A transaktioner
 • Utbildat +10 000 styrelseledamöter och ledningspersoner i börsrätt och bolagsstyrning
 • Ackrediterad utbildare vid StyrelseAkademien
 • Nomineringsansvarig Guldklubban sedan 2019
 • Partner FNCA 2015-
 • Partner Arkios Sweden 2013-2017
 • Partner Svensk FöretagsFörmedling 2009-2013
 • Head of Listing and Issuer Surveillance, Nasdaq OMX Stockholm, 2002-2009
 • Head of Execution, Danske Bank Corporate Finance, 1999-2002
 • Director, Aragon Corporate Finance, 1997-1999
  Publikationer:
  Börsrätt (5 uppl.), Studentlitteratur,  2021 Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, Studentlitteratur, 2018

Joakim Strid

 • Bred erfarenhet av börsverksamhet, värdepappershandel, noteringar, informationsgivning och finansiella regelverk
 • Ledamot av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd
 • Senior advisor på FNCA sedan 2018
 • Head of European Surveillance, Nasdaq, 2013-2018, ledamot av Nasdaq Stockholms bolagskommitté
 • Head of Trading Surveillance, Nasdaq Nordic, 2005-2013
 • Compliance Officer, Tredje AP-fonden, 2003-2005
 • Compliance Officer och Middle Office-chef, Nordea Securities, 1996-2003


Nils Liliedahl

 • Bred erfarenhet av börs- och informationsregler samt specialistkunskaper inom periodisk finansiell rapportering
 • Senior Advisor FNCA sedan 2017
 • Nasdaq OMX Stockholm, bolags- och IFRS-övervakning, 1992-2009
 • Ordförande i juryn för ”Bästa Redovisning” 2012-2022